Okinawa Kyokushin

                                    

Kyokushinkai Karate

Het beoefenen van Kyokushin karate heeft vele voordelen dankzij de veelzijdigheid van deze sport / krijgskunst. Conditie, motoriek, souplesse, kracht en mentale weerbaarheid zijn aspecten die getraind worden. Jong en oud kunnen karate beoefenen ieder op zijn niveau. Kyokushin karate kenmerkt zich door zijn effectiviteit en realisme.

Hard trainen en Japanse discipline horen bij het Kyokushin karate.Kyokushinkai karate heeft 3 belangrijke pijlers waarop de stijl is gebaseerd. De letterlijke betekenis komt overeen met UITERSTE WAARHEID SAMENWERKEN. Deze drie woorden betekenen meer dan men op het eerste gezicht zal denken en hebben voor karateka's die zich geruime tijd hier mee bezig houden een diepere betekenis.

Okinawa is een van de zuidelijk gelegen eilanden van Japan, dit eiland is de plaats waar het karate vandaan komt, zoals wij dat nu kennen. Ter ere van dit historische feit hebben wij onze school Okinawa Kyokushin  genoemd.

Karate is meer dan een tak van sport of zelfverdediging discipline. In het begin zullen beoefenaren met een bepaald doel karate lessen gaan volgen om bijvoorbeeld zich te leren verdedigen. Vaak gaan karateka's die een tijdje trainen op in de wedstrijden. Natuurlijk zijn dit aspecten die positief zijn en die we moeten koesteren. Na verloop van tijd wanneer men verder is en veel tijd is besteed aan trainingen en wanneer men veel heeft nagedacht over achtergronden van het karate zal het vanzelf, meer en meer een levensinstelling worden.   

Geschiedenis karate.
Het karate zoals we dat nu kennen heeft een lange reis gemaakt van duizenden jaren. Het traditionele verhaal dat door verschillende autoriteiten wordt onderschreven, vertelt ons dat India de oorsprong is van karate en andere oosterse vechtsporten.

Een buddhistische priester, beter bekend als "Bhodidarma" wenste zijn filosofie "ZEN" uit te dragen naar de Chinezen. Voor dat een priester op reis ging waren zij zeer geoefende vechters, dit omdat zij tijdens hun verre avontuurlijke reizen in gevaar kwamen door wilde dieren en vijandige mensen. De bekende Buddha Gautama Sidatha was een zeer kundig vechter, toen hij het Buddhisme stichtte zag hij geen contradictie in het idee dat een man die tegelijkertiid geloofde in vrede en liefde een kundig vechter was. Rond 500A.D. bereikte Bhodidarma het hof van Keizer Wu bij Chein- Káng in China, waar hij vriendelijk werd opgenomen. Na enige tijd heeft hij het hof verlaten en is door getrokken naar de noordelijke provincie Henan. Hier is hij in afzondering gegaan in de Shao-lin tempel om Zen te onderwijzen, tevens doceerde hij hier het systeem van ongewapend vechten "Shorin kempo'de voorloper van het hedendaagse karate.

Vormen van Chinese krijgskunst zijn bekend sinds 3000 jaar voor Christus. Bhodidarma wordt beschouwd als grondlegger van Chinees Kempo, hoofdzakelijk omdat hij de meditatie technieken uit Yoga en Zen heeft verweven met de krijgskunst waardoor het een veel diepere betekenis kreeg en een completer systeem werd.Zen is nauw verbonden met het karate en iedereen die karate beoefent zal op zeker moment verlichting zoeken in meditatie afkomstig uit de Zen filosofie. Later hebben verschillende priesters die over uitmuntende gevechts kwaliteiten beschikten verschillende technieken toegevoegd. Zo heeft priester Chiao Yuan lang gestudeerd op vechttechnieken uit het dierenrijk zoals de Tijger, het Luipaard, de Kraanvogel, de Slang en voegde deze toe aan het bestaande systeem.

De priesters waren zeer ver ontwikkeld in geneeskunde , dit betekende echter dat zij tevens zeer goed op de hoogte waren van vitale plaatsen in het menselijk lichaam. Deze kennis kwam goed van pas in de ontwikkeling van effectieve technieken.

Vanuit China heeft kempo zich verder verspreid naar het oosten en zuid-oosten, naar Japan en Okinawa. Hier werd het bijzonder populair na kamakura tijdperk ( ongeveer 1200 A.D.). Zeker de krijgsklasse "Samurai" waren zeer geintresseerd in de gevechtstechnieken en de Zen filosofie. Het sprak tot hun verbeelding en voorzag hen in discipline welke leidde tot enorme kunde in vechten en uithoudingsvermogen tevens gaf het hun inzicht in psygologische kennis zowel in zichzelf als hun tegenstanders.

Gedurende de geschiedenis in de 15é en 17é eeuw op het eiland Okinawa hadden de autoriteiten de burgers het gebruik van wapens verboden. Om zich te beschermen tegen rovers en de ook de autoriteiten werd het ongewapend vechten zeer populair. De karate scholen die in Tempels waren ondergebracht moesten geheim gehouden worden. Werd het toch bekend dan volgde vernietiging. Pas in 1901 werd Karate openlijk gedoceerd op Okinawa door de grondlegger Gichin Funakoshi. In 1916 ging Funakoshi naar Tokyo om het karate verder te verspreiden, eerst in Japan later over heel de wereld.

Karate style.

Kyokushinkai-kan

De grondlegger van onze stijl karate Masutatsu Oyama is geboren in 1923 in Zuid-Korea. Toen hij 12 jaar was ging hij studeren in Japan. Nadat hij Judo had geleerd, ging hij over op karate.

 Hij maakte snel vordering en was op zijn 17é 2é dan. Tijdens de oorlog werd hij opgeroepen om te vechten voor het leger.Na de Tweede Wereldoorlog werd hij winnaar op de Japanse karate kampioenschappen. Nadat hij had besloten om de rest van zijn leven te wijden aan het verspreiden van de kunst en kennis van Karate, trok hij zich terug uit de gemeenschap en trainde in tempels en bergen. Hij trainde dag en nacht tevens mediteerde hij volgens de regels van Zen.

Gedurende deze perioden trainde en mediteerde hij volgens de ijzeren discipline van het Kyokushinkai principe. In 1951 keerde hij terug naar de beschaafde wereld en begon zijn eigen karate school. Na vele demonstratie's en succestochten maakte hij snel naam en werden er vele scholen geopend over de hele wereld.

In Nederland werd het kyokushin karate voor het eerst geintroduceerd in 1961.

 

Dojo Etiquette

De Kyokushin-dojo in Tokyo kent een fabelachtige discipline, waarbij er niemand is die er ook maar aan denkt om de dojo-regels niet na te leven. Dit uit respect voor meerdere en collega karateka’s.

Men gaat niet zomaar een zaal naar binnen, maar men betreedt de tempel van het Bushido

Welke als heilige grond wordt beschouwd.

Bij het binnen komen van de dojo roept ieder luid “Oesh” wat betekent: ik groet u allen.

Vervolgens gaat men naar de leraar en groet hem op dezelfde wijze, met de vuisten voor zoals in fudo-dachi. Daarna worden op dezelfde manier ook de dangraad houders begroet.

Bij het sein Szeeza begint de procedure aan het begin en het eind van iedere les. Men zit geknield op de hielen en heeft de vuisten in de liezen, de schouders en ellebogen naar achter.

Men zit in volgorde van graad met de hoogste vooraan.

De hoogste leerling in graad zorgt voor de ceremonie en controleert eerst of iedereen juist zit, daarna roept hij of zij luid “Mokuso” (ogen dicht) dan komt “Mokuso yame” en de ogen gaan weer open. Vervolgens groet iedereen eerst de tempel bij de woorden Chinden-ni-rei, waarbij iedereen in gedachte belooft zich zowel fysiek als geestelijk in te zetten. 

Dit word gedaan op de Kyokushinkai manier waarbij iedereen naar voren buigt en met de eerste twee knokkels van iedere vuist de grond raakt. Zorg ervoor dat het zitvlak op de hielen aangesloten blijft.

Daarna draait de leraar zich om zodat hij tegenover zijn leerlingen zit. Nu wordt er Sensei-ni-rei gezegd en groet men nogmaals met Oesh, bij Otekani-rei groet de leraar zijn leerlingen weer terug. Hierna wacht men af wat de leraar zegt.

De leraar wordt nooit met zijn naam toegesproken en alleen met Sensei of bij 5é dan en hoger met Shihan. Een assistent-leraar wordt aangesproken met Senpai met zijn of haar achternaam daar aan toegevoegd, bijvoorbeeld Senpai de Vries.

Wanneer men iets wil vragen staat men altijd fudo-dachi en ook wanneer er niets word gezegd blijf je fudo-dachi staan totdat er iets gaat gebeuren.

Zorg altijd voor een schone karate-gi en draag alleen de kyu waar men recht op heeft en wees daar trots op. Omdat het karate een contact sport is wordt men geacht verzorgd in de dojo te verschijnen waarbij het vanzelf spreekt dat men schone voeten en handen heeft.

Het dragen van sieraden is ten strengste verboden tijdens de les.

    

OSU.                                                                                                                            

Welcome

Upcoming Events

Newest Members

Recent Photos

Recent Videos